DAFTAR PEMBAYARAN JomPAY
* Pemohon wajib mengisi maklumat


MAKLUMAT PERIBADI

No Kad Pengenalan (Baru): *
No Kad Pengenalan (Lama):
Nama Pembayar :*
Alamat Surat Menyurat :*


No. Telefon Rumah :
No. Telefon Bimbit *:
Emel :

JENIS PEMBAYARAN ZAKAT

Jenis Zakat :*
Tahun Haul :
Jumlah : (Bayaran minima RM 10.00)
   
   
PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.