A+ R A-

Zakat Pertanian

pertanian

 

Zakat Pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syarat tertentu. Bagi negeri Pulau Pinang, tanaman utama yang menjadi makanan asasi penduduknya ialah padi. Sifat khusus yang membezakan zakat pertanian dengan zakat-zakat yang lain ialah zakat pertanian merupakan zakat atas hasil sahaja, sedangkan zakat-zakat lain merupakan zakat atas hasil dan modal sekali.

 

Dalil Wajib Zakat Pertanian

Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Wahai orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (surah Al-Baqarah : 267)

 

ZAKAT TANAMAN (PADI)

Syarat wajib bagi zakat pertanian ialah :-
1. Islam
2. Merdeka
3. Sempurna Milik
4. Cukup nisab
5. Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama.
6. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya.

 

Kaedah Pengiraan
Pengiraan zakat pertanian (padi) adalah tertakluk ke atas harga jualan padi, setelah ditolak kos yang dibenarkan. Jika nilai jualan padi pada musim pertama kurang dari nisab, maka hendaklah dicampurkan ke musim kedua di dalam tahun yang sama.

 

Nisab
363 gantang / 1,300 kilogram / 1.3 tan bersamaan dengan nilai RM 715.00

 

Kadar zakat
10% ke atas nilai bersih selepas ditolak kos yang dibenarkan seperti kos baja/racun, sewa, upah kerja dan pengangkutan. Penentuan ukuran nisab adalah selepas tolakan kos (sekiranya harga padi selepas ditolak kos operasi kurang dari RM 715.00, maka zakat tidak diwajibkan)

 

Subsidi
Subsidi padi dikira sebagai harta perolehan (al-mal al-mustafad) oleh itu ianya termasuk di dalam pengiraan zakat dengan kadar 2.5% (atas nilai keseluruhan harga subsidi padi).


 

Contoh Pengiraan

Seorang petani mendapat hasil jualan sebanyak RM1600.00 semusim, manakala subsidi sebanyak RM700
(RM)

Harga jualan padi 1,600.00

Anggaran tolakan kos
1. Kos baja/racun 250.00
2. Sewa 200.00
3. Upah tenaga kerja/tuaian(mesin) 350.00
4. Pengangkutan (lori) 50.00
Jumlah tolakan 850.00

Baki (RM 1,600.00 - RM 850.00) 750.00

Kadar zakat ke atas tanaman (padi)
RM 750.00 X 10% 75.00

Kadar zakat ke atas harga subsidi
RM 700.00 X 2.5% 17.50

Jumlah perlu bayar zakat
RM 75.00 + RM 17.50 92.50

· Nota : Jumlah anggaran tolakan di atas tidak ditetapkan kos (Tertakluk kepada cara dan kaedah penggunaan masing-masing)

 

Contoh Pengiraan (Dua Musim)

· Musim Pertama 2005 :
Nilai jualan = RM 400 (kurang dari nisab)

· Musim Kedua 2005
Nilai jualan = RM 450 (kurang dari nisab)

Maka, RM400 + RM450 = RM850 (lebih dari nisab)
Jumlah perlu bayar : RM 850 X 10% = RM 85

Harga Emas Semasa: RM 200.60

Nisab: RM14,000

KUTIPAN DAN AGIHAN
(sehingga Ogos 2019)
Kutipan: 
RM 77,288,481.93
Agihan: RM 72,587,525.00

ezakatJompay

galeri

 news

 hubungi

No.4, Jalan Perda Selatan, Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Telefon : 604-5498088 Faks : 604 5306466
Copyright © 2013 Zakat Pulau Pinang
Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768, IE8 browser, Mozilla Firefox, Chrome